UK

Coronafeirws mewn tri ffatri prosesu bwyd

BBC News – Wales

2020-06-23 12:52:26

Image caption

Mae 175 o achosion o’r coronafeirws wedi eu cadarnhau yn ffatri 2 Sisters

Mae clystyrau o coronafeirws mewn tri safle ar draws Cymru yn atgyfnerthu’r angen i ddilyn y rheolau ynglŷn â phellter cymdeithasol meddai’r Gweinidog Iechyd.

Daw ei sylwadau wrth iddi ddod i’r amlwg bod clwstwr o achosion eraill wedi eu darganfod mewn ffatri brosesu gig ym Merthyr Tudful.

Mae clystyrau o’r feirws wedi bod mewn dau leoliad arall tebyg- sef Ynys Môn a Wrecsam yn y dyddiau diwethaf.

Ond mae’r achosion wedi bod yn llai ym Merthyr. 34 achos sydd wedi eu cadarnhau yn ffatri Kepak ers Ebrill 25.

Dywedodd Vaughan Gething yn ystod y gynhadledd newyddion dyddiol: “Mae wyth achos newydd wedi bod ers dechrau Mehefin. Mae chwech o bobl i ffwrdd o’r gwaith yn sâl gyda coronafeirws.”

“Mae yna ymchwiliad ar hyn o bryd i’r digwyddiad.”

Ychwanegodd bod clystyrau mewn ffatrïoedd cynhyrchu bwyd wedi eu gweld mewn gwledydd ar draws y byd, gyda phum clwstwr ar hyn o bryd dros y ffin yn Lloegr meddai.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd fod Llywodraeth Cymru yn edrych ar y sector cynhyrchu bwyd er mwyn gweld os oes angen gwneud mwy na dim ond rhoi canllawiau i’r diwydiant.

Mae’r feirws yn “ffynnu” meddai mewn awyrgylch oer, swnllyd lle mae pobl yn agos at ei gilydd ac yn goroesi yn hirach tu fewn ar arwynebedd esmwyth.

Image caption

Erbyn hyn mae 70 o achosion o’r feirws yn ffatri Rowan Foods

Ond does dim tystiolaeth bod coronafeirws yn goroesi ar fwyd meddai.

Wrth ddweud bod cynhyrchwyr bwyd yn “gyffredinol dda” am gadw at y rheolau sydd yn eu lle yn y gweithle dywedodd hefyd bod yna broblemau.

“Rydyn ni hefyd yn gwybod yn y sector brosesu cig, mae’r ffiniau proffid yn gallu bod yn gyfyng iawn.

Ddim yn lledaenu

“Mae nifer o bobl yn cael eu cyflogi ar gyflogau gweddol isel ac mae lefelau cyflog statudol pan yn sâl yn gwneud i bobl deimlo fel nad oes ganddyn nhw ddewis, ond parhau i weithio pan maen nhw’n sâl.”

Does “dim tystiolaeth” bod coronafeirws wedi lledaenu yn y gymuned ar ôl yr achosion yn y ffatrïoedd bwyd yn 2 Sisters, Llangefni ac Rowan Foods yn Wrecsam meddai’r Gweinidog Iechyd.

Erbyn hyn mae 70 o achosion o’r feirws yn y ffatri yn Wrecsam.

Mae’r achosion i gyd, “yn cael eu cysylltu yn ôl gyda’r bobl sydd yn gweithio yn y ffatrïoedd” ac mae cwymp wedi bod yn nifer yr achosion yng Nghymru yn gyffredinol meddai Vaughan Gething.

“Rydyn ni wedi gweld llai na 100 o achosion bob dydd yn wythnosau cyntaf Mehefin. Mae yna gynnydd wedi bod dros y penwythnos, sydd, mai’n debygol yn gysylltiedig gyda’r clystyrau.”


Source link

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close